Servisní služby

Pravidelná servisní prohlídka

Pro zabezpečení plynulého provozu majetku klientů, jejich prodejen, výroben, obchodních, nebo kancelářských prostor, zajišťujeme pravidelnou servisní prohlídku. Během této prohlídky jsou provedeny všechny požadované a nutné servisní a údržbářské práce, včetně výměny světelných zdrojů. Touto pravidelnou servisní činností se snažíme co nejméně omezit nebezpečí uzavření prodejny z technických důvodů a minimalizovat možná rizika a ztráty. Servisní prohlídka je vykonávána za domluvenou částku a náklady za dopravu jsou účtovány vždy stejným paušálem v rámci celé České republiky.

Servisní zásah

V případě nahlášení potřeby servisního zásahu klientem (nesvítící světla, ucpaný odpad, poškozená vstupní roleta a další technické problémy) je podle stavu závažnosti naplánován servisní zásah. Servisní zásahy dělíme:

Standardní – servis do jednoho týdne

Naléhavý – servis do 48 hodin

Kritický – servis do 24 hodin

Každý servisní zásah je účtován svou hodinovou sazbou a doprava technika na místo je vždy účtována paušální částkou po celé České republice.

Pohotovostní služba

Pro smluvní zákazníky má společnost Elektroinstalace s.r.o. k dispozici vlastní pohotovostní službu. V případě potřeby je na místo poruchy vyslán technik s vybaveným vozem, který zajistí okamžitou pomyslnou první technickou pomoc. Zajišťujeme techniky elektro, voda, odpad, zámečník a specialistu pro bezpečnostní systémy. Pohotovostní služba je zákazníkům k dispozici 24 hodin denně a zajišťuje výjezd technika do jedné hodiny od nahlášení z místa působení.